Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống. (Đăng nhập)

Quay trở lại web site?

Đăng nhập theo tên và mật khẩu đã được cung cấp
(Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn)Trợ giúp về Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn (cửa sổ mới)
Quên tên hay mật khẩu đăng nhập?

Lần đầu bạn đến đây?

Chào mừng quý khách hàng đến với hệ thống Tư vấn Quản lý trực tuyến (http://tuvanquanly.ocd.vn) của Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co.), một trong những công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, tư vấn tái cơ cấu, đào tạo quản lý và nghiên cứu thị trường.
OCD cũng là sáng lập viên của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC với phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS (https://ooc.vn).

OCD đã thực hiện nhiều dự án tư vấn quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu, đào tạo quản lý và nghiên cứu thị trường cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt nam, với một đội ngũ tư vấn quản lý tâm huyết và trách nhiệm, được đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp, nhiều kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm khởi xướng và triển khai các dự án tư vấn quản lý.

Để biết thêm thông tin về Công ty Tư vấn Quản lý OCD, vui lòng truy cập:
www.ocd.vn
www.facebook.com/OCDConsulting

Hoặc liên hệ:
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Địa chỉ: 137 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội
Điện thoại: 04.3553.7799

Văn phòng HCM:
Địa chỉ: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Q.1, HCMC
Điện thoại: 08.3925.3985